Nạp tiền
mua source
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Tool gửi mail marketing hàng loat, hoạc gửi theo danh sách nhóm, cá nhân, danh muc từng công ty ... cho phép quản lý danh sách email, danh sách chiến dịch, danh sách đinh thời gian gửi ra, danh sách các templates theo các chuyên ngành
download source về giải nén và đọc file .txt hướng dẫn cài đặt có sẵn trong thư mục source
Chức năng viết bình luận chỉ giành cho người dùng đã đăng nhập !
Chức năng viết đánh giá chỉ giành cho người dùng đã download source này !