Nạp tiền
mua source
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

PHIÊN BẢN TRẢ PHÍ - CODE SẠCH.

UPDATE thường xuyên khi có bản mới ra.


Hệ thống bán hàng có tích hợp Hệ thống Hóa đơn và Hàng tồn kho.

Hệ thống Hóa đơn có Thuế và Giảm giá.

Nhanh chóng khi áp dụng thuế và giảm giá tự động cùng khả năng tạo hóa đơn từ báo giá.

Báo cáo doanh thu hàng ngày / tháng và số tiền thuế.

Báo cáo Nâng cao và Cải thiện cho nhiều cái nhìn tổng quát hơn.

Báo cáo giá trị mỗi Kho hàng.

Báo cáo bán hàng và mua hàng tùy chỉnh.

Giao diện người dùng thân thiện

Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng việt

Hỗ trợ kết nối web shop thông qua API.


Thêm - Sửa - Xóa - Cập nhật số lượng sản phẩm qua file CVS.

In mã vạch trực tiếp trên hệ thống.

Bán hàng qua POS với nhiều điểm bán và nhân viên khác nhau.

Thêm đơn hàng từ file CVS.

Cập nhật hình thức giao hàng tùy chỉnh.

Hỗ trợ mã thẻ giảm giá.

Tạo báo giá nhanh trên phần mềm.

Có thể nhập hàng bằng file CVS

Ghi chi phí phát sinh.

Luân chuyển - tạo kho không giới hạn.

Quản lý người dùng - Nhà cung cấp - Khách hàng

Tạo thông báo đẩy trên toàn hệ thống nhân viên.

Báo cáo hàng bán được nhiều nhất trên hệ thống.

Báo cáo tồn kho theo biểu đồ.

Cảnh báo số lượng gần hết hàng.

Báo cáo theo danh mục nghành hàng.

Báo cáo lợi nhuận và chi phí.

Có file hướng dẫn cài đặt và cấu hình trong file đính kèm.

Yêu cầu hệ thống:

PHP 5.6+

MySQL 5.4+

Apache 2.2

Ngix Ok đã test thử nghiệm.

Hệ thống yêu cầu License mỗi cài đặt.
Hướng dẫn và License được đính kèm trong file dowload.

Chức năng viết bình luận chỉ giành cho người dùng đã đăng nhập !
Chức năng viết đánh giá chỉ giành cho người dùng đã download source này !