Nạp tiền
mua source
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

Không dùng framework, sử dụng ADODB Layer database, Savant3 templates engine, lam theo chuẩn OOP dễ hiểu code có thể chỉnh sửa dễ dàng, trong sáng dễ áp dụng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng nhanh các bạn sinh viên cần code làm bài tập lớn, thực tập

Yêu cầu:
PHP >= 5,x (các thư viện mặc định)
MySQL 5.x
Apache 2.x

Cài đặt:
Sau khi mua xong down về giải nén upload lên hosting và chạy theo đường dẫn chương trình sẽ hiện cài đặt từng bước trên màn hình giúp cài đặt dễ dàng

NOTE:
Liên hệ tác giả để lấy Key cài đặt CMS NEWS này
Thông tin login vào phần quản trị sau khi cài đặt thành công
username: admin
password: 123456

Chức năng viết bình luận chỉ giành cho người dùng đã đăng nhập !
Chức năng viết đánh giá chỉ giành cho người dùng đã download source này !