Nạp tiền
mua source
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

Công cụ được xây dựng bằng PHP & MySQL dùng tạo các form đẹp nhanh chóng bằng kéo thả, click chuột rất thuận lợi

Các bước cài đặt:

1. Tạo cơ sở dữ liệu của bạn

Chế độ cài đặt của MachForm không tự tạo ra 1 database cho bạn, bạn phải tạo trước 1 database có thề dùng PHPMyAdmin cũng được bạn phải tạo trước 1 database rồi đến bước thứ 2

2. Tập tin cấu hình
Bạn download và giai nén file sau khi mua xong và điền thông tin database bạn đã tạo ở bước 1. vào file config.php với các thông số liệt kê bên dưới

MF_DB_NAME - Tên của cơ sở dữ liệu
MF_DB_USER - Tên người dùng cơ sở dữ liệu
MF_DB_PASSWORD - Mật khẩu người dùng cơ sở dữ liệu
MF_DB_HOST - IP của cơ sở dữ liệu (thường là localhost nhưng không phải luôn luôn)


3. Tải lên máy chủ
Tải lên toàn bộ thư mục machform và tệp vào thư mục trang web của bạn.


4. Đặt quyền cho thư mục
MachForm yêu cầu thư mục dữ liệu trên mạng của bạn có thể ghi được. Nếu bạn đang sử dụng Linux, hãy sử dụng lệnh chmod (ví dụ: dữ liệu chmod 755). Nếu bạn đang sử dụng máy khách Windows FTP để tải lên các tệp, chẳng hạn như SmartFTP hoặc CuteFTP hoặc FileZilla, bạn có thể chỉ cần nhấp chuột phải vào thư mục và chọn lệnh chmod và đặt quyền thành ghi (trên một số máy chủ lưu trữ, bạn có thể cần sử dụng dữ liệu chmod 777 thay thế).


5. Chạy tập lệnh cài đặt
Tập lệnh cài đặt nằm trong thư mục gốc của thư mục MachForm của bạn. Chạy trình cài đặt qua trình duyệt của bạn (Chrome hoặc Firefox) và làm theo hướng dẫn trên màn hình
(ví dụ: mở http: //www.yourdomain/machform/installer.php với yourdomain đổi sang tên miền của riêng bạn).
Bạn sẽ được nhắc nhập địa chỉ email sau khi bạn nhập xong địa chỉ email bấm next là quá trình cài đặt thành công machform sẽ báo email và password đăng nhập trên màn hình cho bạn

Chức năng viết bình luận chỉ giành cho người dùng đã đăng nhập !
Chức năng viết đánh giá chỉ giành cho người dùng đã download source này !