Nạp tiền
mua source

DOWNLOAD Source miễn phí

Bạn phải có tài khoản và đăng nhập để download source miễn phí, nếu chưa có tài khoản vui lòng đăng ký tài khoản để được download.

Mỗi source sau khi bạn bấm vào phần xem chi tiết sẽ có nút download để bạn tải source về máy tính của mình

Tất cả source trên trang sharesource.vn đều được kiểm duyệt trước khi hiển thị cho người dùng cuối.

DOWNLOAD Source có phí

Bạn phải có tài khoản và đăng nhập để download source có phí, nếu chưa có tài khoản vui lòng đăng ký tài khoản để được download.

Mỗi source sau khi bạn bấm vào phần xem chi tiết sẽ có nút download góc trên gần cùng bên phải để bạn tải source về máy tính của mình

Số tiền trong tài khoản của bạn phải đủ để download source có phí, trường hợp số tiền trong tài khoản không đủ để download source bạn phải tiến hành nạp thêm tiền để được download source.

Source có phí khi download số dư tài khoản của bạn sẽ bị trừ đi một khoản tiền bằng số tiền mà source bạn download quy định.

Tất cả source trên trang sharesource.vn đều được kiểm duyệt trước khi hiển thị cho người dùng cuối.

DOWNLOAD Source

Đăng nhập và click chi tiết vào source bạn muốn download
Form thông tin download thông báo chi tiết cho bạn
Hệ thống thông xử lý download thành công và hiện ra màn hình link download cho bạn cũng như thông tin người bán
Danh sách source bạn đã mua và thông tin người bán cho bạn liên hệ nếu cần

Nạp tiền qua ATM có đăng ký Internet banking

sharesource.vn chúng tôi có cung cấp hình thức nạp tiền online thông qua ATM có đăng ký internet banking của các ngân hàng nội địa tại Việt Nam.

Góc trên cùng bên phải có mục "Nạp tiền mua source" bạn bấm vào đó chọn số tiền và ngân hàng mình mở ATM và làm theo hướng dẫn để nạp tiền vào tài khoản mua source.

Chúng tôi sử dụng Ngân Lương dịch vụ thanh toán trung gian uy tính ở Việt Nam để kết nối nạp tiền.

Nạp tiền bạn không tắt trình duyệt trong quá trình nạp tiền và chờ đến khi hoàn tất, khi hoàn tất số tiền sẽ tự động được công vào số dư tài khoản mua source của bạn.

Đăng nhập và click mục "Nạp tiền mua source"
Form nạp tiền thông qua ATM internet banking
Chuyển qua cổng Nganluong để tiến hành nạp tiền - bạn không tắt trình duyệt cho đến khi hoàn thành.
Lịch sử các lần nạp tiền của bạn.

Nạp tiền qua thông qua Ngân Hàng

Bạn có thể ra ngân hàng nạp tiền vào tài khoản cho chúng tôi sau khi chúng tôi nhận được tiền chuyển khoản từ bạn, số dư tài khoản của bạn sẽ tự động được cộng với số tiền tương ứng bạn đã chuyển.

Hỗ trơ kỹ thuật

Vui lòng gửi thông tin về [email protected] hoặc điện thoại: 0908 348 626 để được hỗ trợ.