Nạp tiền
mua source
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

Code mạng xã hội nôi bộ PHP:

Demo sản phẩm:

http://demo.ketnoi24.com

Đăng nhập: nn.nguyen / 123456

Các bạn test trước các tính năng giao diện, nếu quyết định mua code, tác giả sẽ hướng dẫn cài đặt code demo và cung cấp Key sử dụng.

Sau khi download source giải nén có file readme.txt hướng dẫn cài đặt chi tiết ngay trong thư mục code , chỉ cần đọc làm theo là tự cài đặt được.

Hoặc có khó khăn vui lòng liên hệ tác giả để được hỗ trợ

Sau khi mua các bạn sẽ được cấp key và hỗ trợ 1 năm.

Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp khi liên hệ tác giả.

Chức năng viết bình luận chỉ giành cho người dùng đã đăng nhập !
Chức năng viết đánh giá chỉ giành cho người dùng đã download source này !