Nạp tiền
mua source
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

fullsource dùng kiểm tra email templates xem cách thể hiện trên các trình duyệt mail để kịp chỉnh sửa nội dung mail trước khi gửi đi, có thể code thêm cho các trình duyệt mail khác nhau, code thuần bố trí class lớp lan rỏ ràng dễ đọc dễ phát triển

Download giải nén chép lên thu mục hosting chạy theo đường dẫn là được

YÊU CẦU:

PHP 5.x trở lên không cần database (có thể chỉnh sửa save database dễ dàng)

Apache 2.x (có thể dùng bất cứ webserver nào cũng được Nginx ...)

Chức năng viết bình luận chỉ giành cho người dùng đã đăng nhập !
Chức năng viết đánh giá chỉ giành cho người dùng đã download source này !