Nạp tiền
mua source
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

[Lưu ý: File tải về Gồm Code Không có database khi install tự tạo database]

JobCMS có 2 phần:
Phần frontend show bên ngoài cho người dùng xem Job và apply
Phần backend cho người quản trị đăng Job xem CVs ai đã apply
Có hệ thống nhập liệu phân quyền đầy đủ thích hợp cho các doanh nghiệp dùng tích hợp vào website của công ty để làm kênh tuyển dụng hoặc sinh viên dùng làm bài tập lớn đồ án, thực tập ....

YÊU CẦU THÔNG SỐ:
- PHP > 5.X
- MySQL database 5.x
- Apache 2.x hoặc (Nginx proxy chay qua Apache)
- Có gd, php-bcmath, mysqli, mbstring, curl, zip và các gói cơ bản cùa PHP
- Cho quyền write file core/config/config_database.php

CÀI ĐẶT:
- Sau khi mua xong giải nén gói code chép vào folder hosting của bạn (nếu dùng xampp local thì chép vào folder bạn mong muốn) rồi ra trình duyệt chạy sẽ hiện trình cài đặt làm theo hướng dẫn trên màn hình là được

PHÁT TRIỂN:
Sau khi mua cài đặt thành công người mua có thể code thêm tính năng dễ dàng. rất thuận tiên cho các doanh nhiệp dùng làm web tuyển dung cho công ty. hoặc các bạn sinh viên muốn tìm ý tưởng làm bài tập lớn, thực tập, đồ án tốt nghiệp v.v.v.

THAM KHẢO THỰC TẾ DOANH NGHIỆP ĐANG DÙNG:
joblink.vn

Chức năng viết bình luận chỉ giành cho người dùng đã đăng nhập !
Chức năng viết đánh giá chỉ giành cho người dùng đã download source này !