Nạp tiền
mua source
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

Xây dựng theo dạng hướng đối tượng không dùng framework nào cả dùng thư viện ADODB cho database, Savant3 cho templates engine, cache file, jquery, bootstrap ....

YÊU CẦU THÔNG SỐ:
- PHP >= 5.X
- MySQL database 5.x
- Apache 2.x hoặc (Nginx proxy chay qua Apache)
- Có gd, php-bcmath, mysqli, mbstring, curl, zip và các gói cơ bản cùa PHP

CÀI ĐẶT:
- Sau khi mua xong giải nén gói code chép vào folder hosting của bạn (nếu dùng xampp local thì chép vào folder bạn mong muốn)

- Nếu bạn dùng tính năng gửi mail mở file config mail và điền smtp vào core/config/config_mail.php
$GLOBALS['Smtp_Port'] = 25; // set the SMTP server port
$GLOBALS['Smtp_Host'] = "[email protected] or IP";// SMTP server
$GLOBALS['Smtp_Auth'] = false;
$GLOBALS['Smtp_Username'] = "Username"; // SMTP server username
$GLOBALS['Smtp_Password'] = "password"; // SMTP server password


WEBSITE BÁN HÀNG GỒM 2 PHẦN:
phần 1: Phần bên ngoài giao diện bán hàng giành cho người xem và mua hàng
Phần 2: phần bên trong [domain]/sims giành cho người quản trị nhập hàng, xem đơn hàng ...
thông tin login vào phần quản trị sau khi cài đặt thành công
username: admin
password: 123456

Chức năng viết bình luận chỉ giành cho người dùng đã đăng nhập !
Chức năng viết đánh giá chỉ giành cho người dùng đã download source này !